Projectes

PROJECTES

FATHERS ROCK: Fathers' engagement in the Role Of Care Keeping mothers and children safe

 

El projecte se centra a fomentar la implicació en les cures i la criança, i en prevenir la violència de gènere en els homes que són (futurs) pares, mitjançant la col·laboració amb els serveis clau (serveis perinatals i d’atenció precoç, serveis de maternitat, serveis de salut i hospitals, escoles bressol). Per a més informació feu click aquí.

Projecte finançat pel Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) de la Comissió Europea, en el marc de la Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children (CERV-2021-DAPHNE).

Referència del projecte: 101049488 

Investigadors principals: Dra. Berta Vall

Read more

 

 

CONSENT: Combating ONline early access to Sexually explicit material and ENhancing Tools to foster youngsters’ healthy intimate relationships

 

El projecte CONSENT té com a objectius prevenir la violència de gènere entre els joves, específicament en la violència sexual, reduir l’impacte d’Internet en la sexualització prematura, la hipersexualització i el sexisme, així com prevenir la violència en línia contra i entre infants i adolescents, i promoure rols de gènere saludables, igualtat i comportaments consensuats entre els joves en les relacions entre iguals per protegir el seu desenvolupament emocional i benestar. Per a més informació feu click aquí.

Projecte finançat pel Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) de la Comissió Europea, en el marc de la Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children (CERV-2021-DAPHNE).

Referència del projecte: 101049565

Investigadors principals: Dra. Berta Vall

Read more

 

 

Diagnóstico Relacional Familiar en Salud Mental: Aportaciones a la prevención, evaluación y tratamiento.

El projecte té com a objectiu avaluar les relacions familiars básiques, Parentalitat, Conjugalitat i Coparentalitat en població clínica. Per a més informació feu click aquí.

Projecte finançat pel Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad (I+D+i 2017).

Referència del projecte: PSI2017-83146R

Investigadors principals: Dra. Anna Maria Vilaregut Puigdesens i Dr. José A. Castillo Garayoa

VR Per GENERE - Virtual Reality Prevention of Gender-Violence in Europe based on Neuroscience of Embodiment, peRspective and Empathy.

L’objectiu del projecte és reduïr la violència de gènere mitjançant un desplegament d’eines de prevenció i rehabilitació rentables basades en la realitat virtual inmersiva. Per a més informació feu click aquí.

Projecte finançat pel European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

Referència del projecte: 881712 (VRperGenere).

Investigadora principal: Dra. Berta Vall.

ERASE GBV Education and Raising Awareness in Schools to Prevent and Encounter Gender-Based Violence. Developing and implementing a training programme for teachers and other professionals at school.

ERASE GBV és un projecte que té com objectiu millorar l’abordatge de la violència de gènere a les escoles de secundària a través de la formació de professionals. Per a més informació feu click aquí.

Projecte cofinançat per la Unió Europea (dins del programa Rights, Equality, Citizenship).

Referència del projecte: 856816 (ERASE GBV).

Investigadora principal: Dra. Berta Vall.

DeStalk: A crosscutting strategy for detecting and removing stalkerware in intimate relationships (DeStalk).

L’objectiu del projecte és desenvolupar una formació per a professionals que treballen amb homes que han exercit violència sobre les seves parelles i professionals que treballen amb supervivents de violència de gènere en qüestions relacionades amb la cyberviolencia. Així mateix, també pretén desenvolupar una campanya pilot de difusió sobre la cyberviolencia.

Projecte finançat per l’European Union ‘s Rights, Equality and Citizenship Programme (2021-2023). Entitat finançadora: UNER – Unió Europea.

Import concedit: 689.326,00.

Durada: 2021-2023.

Referència de el projecte: 101.005.527.

Investigador principal: Dr. Carles Pérez Testor.