Estudis i publicacions

Estudis

Diagnóstico Relacional Familiar en Salud Mental: Aportaciones a la prevención, evaluación y tratamiento.

El projecte té com a objectiu avaluar les relacions familiars básiques, Parentalitat, Conjugalitat i Coparentalitat en població clínica. Per a més informació feu click aquí.

Projecte finançat pel Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad (I+D+i 2017).

Referència del projecte: PSI2017-83146R

Investigadors principals: Dra. Anna Maria Vilaregut Puigdesens i Dr. José A. Castillo Garayoa

VR Per GENERE - Virtual Reality Prevention of Gender-Violence in Europe based on Neuroscience of Embodiment, peRspective and Empathy.

L’objectiu del projecte és reduïr la violència de gènere mitjançant un desplegament d’eines de prevenció i rehabilitació rentables basades en la realitat virtual inmersiva. Per a més informació feu click aquí.

Projecte finançat pel European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

Referència del projecte: 881712 (VRperGenere).

Investigadora principal: Dra. Berta Vall.

ERASE GBV Education and Raising Awareness in Schools to Prevent and Encounter Gender-Based Violence. Developing and implementing a training programme for teachers and other professionals at school.

ERASE GBV és un projecte que té com objectiu millorar l’abordatge de la violència de gènere a les escoles de secundària a través de la formació de professionals. Per a més informació feu click aquí.

Projecte cofinançat per la Unió Europea (dins del programa Rights, Equality, Citizenship).

Referència del projecte: 856816 (ERASE GBV).

Investigadora principal: Dra. Berta Vall.

DeStalk: A crosscutting strategy for detecting and removing stalkerware in intimate relationships (DeStalk).

L’objectiu del projecte és desenvolupar una formació per a professionals que treballen amb homes que han exercit violència sobre les seves parelles i professionals que treballen amb supervivents de violència de gènere en qüestions relacionades amb la cyberviolencia. Així mateix, també pretén desenvolupar una campanya pilot de difusió sobre la cyberviolencia.

Projecte finançat per l’European Union ‘s Rights, Equality and Citizenship Programme (2021-2023). Entitat finançadora: UNER – Unió Europea.

Import concedit: 689.326,00.

Durada: 2021-2023.

Referència de el projecte: 101.005.527.

Investigador principal: Dr. Carles Pérez Testor.

Projecte DeStalk

Projecte europeu que té com a objectiu  combatre la ciberviolència i l’stalkerware de gènere, que representen una nova, estesa i oculta forma de violència de gènere. Per a més informació feu click aquí.

El projecte DeStalk s’executa a tot Europa gràcies a la col·laboració d’un equip internacional i interdisciplinari format per:

  1. Fundació Blanquerna: organització de recerca i educació de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna – Universitat Ramon Llull, Barcelona, Espanya. Coordinació i suport científic.
  2. Kaspersky: empresa líder en ciberseguretat a nivell mundial. Desenvolupament de l’e-learning i experiència en continguts TI.
  3. Regione del Veneto: govern local de la Regió italiana del Vèneto. Pilotatge de la campanya de sensibilització i perspectiva de les autoritats públiques.
  4. Una Casa per l’Uomo: organització social que treballa amb víctimes i agressors a Itàlia. Formació de professionals en serveis de suport a víctimes i programes per a agressors.
  5. WWP European Network: associació que aglutina els programes dirigits a agressors. Difusió del projecte i coneixement sobre violència de gènere.

Publicacions

Vilaregut, A., Roca, M., Ferrer, M., Pretel-Luque, T., & Calvo, N. (2021). Exploring the psychological impact of COVID-19 on adolescents with borderline personality disorder and their mothers: A focus group study. Clinical Child Psychology and Psychiatryhttps://doi.org/10.1177/13591045211058318

Torres-Cruz, D., Aznar-Martínez, B., & Pérez-Testor, C. (2021) Impact of the COVID-19 Confinement on Couple Satisfaction and Sexuality. Journal of Sex & Marital Therapy.  10.1080/0092623X.2021.1998271
Cosentino, S., Arias-Pujol, E., & Pérez-Testor, C. (2021). Psychometric Properties of the Spanish Short Version of the Inventory of Personality Organization (IPO-18) in a Nonclinical Sample. Journal of Personality Assessment. 103:5, 659-666, 10.1080/00223891.2021.1878524

Arias-Pujol, E. & Anguera, M.T. (2020). A Mixed Methods Framework for Psychoanalytic Group Therapy: From Qualitative Records to a Quantitative Approach Using T-Pattern, Lag Sequential, and Polar Coordinate Analyses. Front. Psychol., 11

Gomà, M., Arias-Pujol, E., Surís, M., Prims, E., Abad, A., Sala, G., Montilla, P., & Llairó, A. (2020). La salud mental perinatal en tiempos de pandemia por COVID-19. Psicopatol. salud ment. 36, 11-21.

Campreciós, M., Vilaregut, A., Callea, A. & Mercadal, L. (2020). Aplicabilidad clínica del Cuestionario de Evaluación de las Relaciones Familiares Básicas (CERFB) en los trastornos de la conducta alimentaria: relación conyugal y parental en estructuras tradicionales de familia. Actas Españolas de Psiquiatría. 48(5), 191-99

Gomà, M., Martínez, M., Blancafort, X., Muniente, G., Antón, S., Lara, S., Arias-Pujol, E., Llairó, A. & Nanzer, N. (2020) Detection of depressive-anxiety symptomatology and associated risk factors among pregnant women in a low-income neighborhood, Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology,  

Günther-Bel, C., Vilaregut, A., Carratala, E., Torras-Garat, S., & Pérez-Testor, C. (2020). A Mixed-method Study of Individual, Couple, and Parental Functioning During the State-regulated COVID-19 Lockdown in Spain. Family process59(3), 1060–1079. 

Mollà, L; Günther, C; Vilaregut, A; Campreciós, M; Matalí, J.L. (2020). Instruments for the Assessment of Coparenting: A Systematic Review. Journal of Child and Family Studies, 29, 2487–2506

Castillo‐Garayoa, J. A., Montes‐Vallecillos, A., Perales‐Echeverría, A., Sánchez‐Velasco, A., & Medina‐Cervera, S. (2020). Stages of change and engagement in a family intervention. Child & Family Social Work25(1), 45-52.

Roca, M., Vilaregut, A., Palma, C., Barón, F. J., Campreciós, M., & Mercadal, L. (2020). Basic Family Relations, Parental Bonding, and Dyadic Adjustment in Families with a Member with Psychosis. Community Mental Health Journal, 1-7. 

Ballús, E., Casas, M., Urrutia, E., & Pérez-Testor, C. (2019). Attachment representations in international adolescent adoptees in Spain, over 8 to 17 years of placement. International Social Work62(6), 1507-1521. Abstract: Adverse early experiences of adopted children tend to entail emotional deprivation, which may have impaired their attachment relationships. Using an adaptation of a projective test specifically devised to assess attachment in teenagers, the relational histories of 70 Spanish adolescent international adoptees were explored and compared to non-adopted peers. A significant association between insecure attachment and difficulties with internal representation of parental figures (birth and adoptive) appeared in young adoptees with adverse pre-placement care and late adoption. With knowledge of internal attachment’s working models, professionals can improve their understanding of the adopted adolescent and go beyond mere classification of attachment patterns.

López-i-Martín, X., Castillo-Garayoa, J. A., & Segarra, V. C. (2019). Group psychotherapy with young adults: Exploring change using the Core Conflictual Relationship Theme method. The Arts in Psychotherapy63, 46-50.

Salvador, M., Vilaregut, A., Llurba, E., Ferrer, Q., Moyano, R., & Estévez, À. (2019). Cómo afecta el diagnóstico prenatal de una cardiopatía congénita en las relaciones conyugales de los padres. Apuntes de psicología, 2019, Vol. 37, Núm. 1.

Salvador, M.; Vilaregut, A.; Llurba, E.; Ferrer, Q., & Moyano, R. (2019). Psychological distress, dyadic adjustment and family dynamic after prenatal congenital heart disease diagnosis. Fetal Diagnosis and Therapy.

Venturella, M., Carbonell, X., Cabré, V., & Arias-Pujol, E. (2019). A psychoanalytical perspective on the co-therapeutic relationship with a group of siblings of children with autism: an observational study of communicative behavior patterns. Frontiers in psychology10, 1832.

Vilaregut, A., Callea, A., Campreciós, M., Coletti, M., Mercadal, L., & Mateu, C. (2019). Measuring family relations: italian validation of the» cuestionario de evaluación de las relaciones familiares básicas» (CERFB). Clinical Neuropsychiatry, 16(2). 

Martínez-Pampliega, A., Cormenzana, S., Sanz, M., Barni, D., Simon, J., Alomar, E., & Pérez, C. (2018). Metric Goodness of the Adult Prosocialness Scale. Comparative Study of Italy and Spain. The Spanish journal of psychology21.

Ribé Buitron, JM.; Perez-Testor, C.; Muros Guijarro, R.; Nofuentes, C. (2018). Consideraciones acerca de la interpretación de la escala de Zarit en cuidadores de pacientes con esquizofrenia. Atención Primaria50(7), 443.

Burutxaga, I., Pérez-Testor, C., Ibáñez, M., de Diego, S., Golanó, M., Ballús, E., & Castillo, J. (2018). Apego y vínculo: una propuesta de delimitación y diferenciación conceptual. Temas de Psicoanálisis11(15), 13-24.

Golanó Fornells, M.; Pérez Téstor, C.; Salamero Baró, M. (2018). The Spanish and Catalan Versions of the Parent Development Interview-Revised (PDI-R): Adaptation and Validation Process. Contemporary Family Therapy40(4), 338-345.

Vilaregut, A.; Artigas, L; Mateu, C., & Feixas, G. (2018). The construction of the therapeutic alliance in couple therapy in two contrasting cases with depression. Anuario de Psicología48(2), 64-74.

Pérez-Testor, C., Mercadal, J., & Reyes-Rodriguez, R. (2018). Les troubles sexuels au sein du couple. Le Journal des psychologues, (5), 49-52.

Cabré, V. (2018). Psicoanàlisi i ciència. A propòsit del llibre de Robert Caper «Construir en la foscor. Teoria i observació en ciència i en psicoanàlisi». Revista Catalana de Psicoanàlisi35(2), 135-139.